Category

Onderzoek

Persona V3

By | Audience, Bas, Onderzoek | No Comments

Persona V3

Gedurende ons proces hebben we een beter beeld hebben gekregen van de doelgroep. Daarom heb ik een nieuwe versie van de Persona gemaakt.

De doelgroep bestaat uit jong volwassenen tussen de 18 – 28, veel van deze willen graag meer rust in hun leven. Ik heb via deze bron informatie opgedaan over archetypes, De Ontdekkingsreiziger is het archetype wat het dichts in de buurt komt van onze doelgroep. We hebben gekozen voor merken die meer gericht zijn op duurzaamheid en wat meer in de alternatieve hoek passen.

Aanpassingen #2

By | Concepting, Onderzoek, Rosa | No Comments

Data analyse

Ik en Bas hebben onderzoek gedaan bij de doelgroep naar de GetKlooster App. Ik heb 25 testen gedaan met respondenten en daarover enquêtes afgenomen. De respondenten die ik gevraagd heb voor mijn test zijn aselect op straat gekozen. Dit betekent dat ik wel invloed heb gehad op wie ik aangesproken heb. In totaal hebben 31 mensen uit de doelgroep (18-28) de test gedaan en hierover een korte enquête van vijf vragen ingevuld. Ik heb geprobeerd een balans te vinden tussen mannelijke (45,2%) en vrouwelijke (54,8%) respondenten. De enquête bestaat uit vier meerkeuze vragen en één open vraag waar respondenten verbeterpunten kunnen invullen. De respondenten hebben enkel hun voornaam, leeftijd en geslacht in moeten vullen om de enquête zo anoniem mogelijk te behouden.

We hebben geen missing data, wat betekent dat iedereen alle vragen heeft beantwoord en de data die te zien is en besproken wordt valide is tot betrekking tot de respons.

Ik wil nu graag de meest opvallende resultaten toelichten.

64,5% van de respondenten geeft aan dat de app (het klikmodel) goed werkt en gebruiksvriendelijk is. Feedback die ik hierbij ontvangen heb is dat de app soms saai kan zijn en dat er meer visuele elementen toegevoegd moeten worden (zoals plaatjes, animaties of videos) en mogelijk meer kleur in de app. Ook hebben meerdere respondenten aangegeven voorkeur te hebben voor een algemene uitleg aan het begin.

Het ontwerp is goed beoordeeld door de respondenten namelijk 41,9% vind het ontwerp zeer goed, 51,6% goed en 6,5% vindt het ontwerp gemiddeld. De opvallendste feedback hing samen met de gebruiksvriendelijkheid namelijk meer visuele elementen zoals eerder besproken.

De mindfulness oefeningen blijken populair bij de doelgroep. 9,7% vind de oefeningen matig, maar een deel van de respondenten geven ook aan dat als de oefening proeven korter wordt gemaakt en de luister oefening duidelijker wordt dat zij dan wel een hogere score zouden geven. De overige respondenten hebben een score hoger dan matig gegeven.  Respondenten gaven ook aan dat zij de levensvraag graag gedeeld zouden zien met anderen en dat dit eventueel een optie zou zijn voor de app.

De conclusie van de laatste vraag in de enquête is dat 48,4% de app waarschijnlijk zou gebruiken en 19,4% zeer waarschijnlijk. Hieruit kan ik concluderen dat de app met enige aanpassingen goed aansluit bij de doelgroep.

Icoontjes

Ik heb icoontjes die voor de kloosters staan toegevoegd in de app. Ik heb geprobeerd icoontjes toe te voegen die dichtbij de kloosters staan zodat het klooster gelijk herkend kan worden.

Groenlichtmoment

By | Analyse, Audience, Onderzoek, Rosa | No Comments

Vandaag was het groenlichtmoment. De dag voor het groenlichtmoment ben ik naar school gegaan om alles op te hangen. Ik heb samen met Bas een presentatie gegeven over ons proces en het concept eind product. Hierop hebben wij feedback ontvangen waarmee wij hard aan de slag moeten de komende week.

 • Het onderzoek moet concreter beschreven worden, welke stappen hebben wij in ons onderzoek genomen (itereren). Dit is belangrijk om ons product te funderen op representatieve en objectieve data.
 • De uiteindelijke presentatie moet beter getimed en op elkaar afgestemd worden. Ik moet niet vertellen wat ik gedaan heb, maar wat de belangrijkste leerpunten geweest zijn in mijn proces.
 • Naast de app moeten wij ook een plan hebben om de app te promoten bij onze doelgroep.
 • In de app zelf moeten meer visuele elementen zoals plaatjes, animaties en/of filmpjes. Daarnaast moet er meer focus komen op het pad en niet enkel op de kloosters.

Vandaag ben ik direct met de feedback aan de slag gegaan. Ik heb de app getest bij mensen in mijn directe omgeving, zoals mijn twee broertjes en een vriendin. Zij waren erg positief over de app, maar zij kunnen door de relatie met mij subjectieve data geven. Vandaar dat ik vandaag met het klikmodel van de app en een korte enquête de binnenstad van Delft in ben gegaan om willekeurige voorbijgangers te vragen om mijn app te testen. De komende dagen ben ik van plan dit op meer plekken te gaan doen, zodat ik zoveel mogelijk objectieve data hoop te verzamelen. De informatie vanuit de enquêtes verwerk ik in het dataprogramma SPSS, zodat ik de data kan analyseren.

Kloosterverhalen

By | Context, Onderzoek, Rosa | No Comments

Kloosterverhalen

Hieronder zijn vijf verhalen die ik heb verzameld middels gesprekken met bewoners langs de route en via onze opdrachtgever Jasper en Marloes. De routes worden getoond zodra je een mindfulness oefening hebt voltooid in de app. Wat je normaal in een wandelboek zou lezen over de omgeving wordt bij Get Klooster verwerkt in de app. Persoonlijk vind ik dit een goede manier om de omgeving te leren kennen, en de geschiedenis door te geven van generatie op generatie. Vroeger werden verhalen op traditionele manier doorgegeven, nu gaat dit meer digitaal.

De verhalen zijn van toen, de app is van nu.

Slotklooster

Wanneer je van de Birgitinessen in Uden naar de Clarissen in Megen loopt, loop je van slotklooster naar slotklooster. Slotkloosters zijn kloosters van contemplatieve orden. Zusters leven er een teruggetrokken leven. Vaak letterlijk achter een traliewerk. Anders dan actieve orden die werken in de samenleving (onderwijs, zorg). Slotzusters zijn vaak sterk plaats gebonden. Dus sommigen wonen na intreding de rest van hun leven op een plek.

Levensvraag

Waar wijd jij je leven aan?

Paalgraven

Je bent nu in de buurt van Paalgraven. Dit is een grafveld dat zowel bekend is onder de naam Paalgraven als Zevenbergen. Er werden in de bronstijd en vroege ijzertijd regelmatig mensen begraven. Het ligt een paar honderd meter van het vorstengraf van Oss en werd in 2007 ontdekt. Onder één van deze zeven heuvels vonden archeologen voor de tweede keer in korte tijd een ongewoon rijk vorstengraf van bijna 40 meter. Er is een uitkijktoren waarvandaan je het terrein en ook het dichtbijgelegen Vorstengraf kunt overzien.

Levensvraag

Op welk moment in jouw leven voel jij je als een vorst?

Klooster Bethlehem

Je bent nu in de buurt van klooster Bethlehem in Haren. Het klooster is gesticht in 1506. De zusters moesten in 1581 vluchten voor Spaanse troepen en keerden pas in 1642 terug naar het verwoeste klooster. Ruim een eeuw later, in 1794, kwamen de Fransen en bezetten zij het klooster. In 1840, met de komst van Willem II, mochten de kloosters weer nieuwkomers opleiden en begon een nieuwe bloeiperiode. In 1845 werd het klooster een slotklooster. Een deel van de zusters verbleven achter tralies om hun tijd in stilte en met gebed door te brengen. In 1912 kwamen er wat schoollokalen bij en werd onderwijs gegeven. In 1948 hebben de zusters de school opgeheven om zich te richten op het maken van kerkelijke gewaden (paramenten). Op dit moment is het een evenementen- en congrescentrum. Naast het klooster bevindt zich het Erfgoed Lokaal, deze is elke eerste zondag van de maand open.

Levensvraag

Heb jij het idee dat je ergens voor vlucht in het leven?

Clarissen

De Clarissen in Megen wonen in het slotklooster Sint-Josephberg. De zusters verlangen de oorspronkelijke inspiratie van Clara. Zij leven een eenvoudig leven van gebed, zonder veel materiële zekerheid voor de dag van morgen.

In Megen is het decennialang de gewoonte geweest dat als men een feest wilde geven, zij naar het klooster van de Clarissen gingen. Daar boden zij de Clarissen een stuk worst aan, in de hoop dat de zusters voor hen zouden bidden voor mooi weer op het feest. Een tijdje terug zijn de Clarissen vegetarisch gaan eten. Daarom ontvangen zij nu liever kaas of yoghurt in plaats van worst.

Levensvraag

De Clarissen zijn onlangs vegetarisch geworden. Zou jij ook vegetarisch kunnen leven?

Ben jij materialistisch? Wat vind je daarvan?

Fransiscanen

Het stadje Megen is sterk verbonden met Franciscus en Clara. Beide kloosterorden leven in Franciscaanse traditie. Bijzonder aan het stadje is de aanwezigheid van twee levende kloostercommuniteiten en dat er zowel een vrouwen- als mannenklooster is.

Al vanaf 1645 hebben er Franciscanen in het klooster geleefd en gewerkt. In de kapel van het klooster ligt een standbeeld van het Heilig Bruurke. Het is de gewoonte om een gebed op een papiertje te schrijven, er een propje van te maken en dit tussen de vingers van het standbeeld te plaatsen.

Levensvraag

Wat zou jij op het briefje voor het Heilig Bruurke schrijven?

Iteratie Animaties | Ademhaling, Loopmeditatie en Loadingscreen

By | Bas, Onderzoek, Prototype | No Comments

Iteratie Ademhaling Animatie V2

Na de feedback van de doelgroep + de inspiratie van Rosa heb ik een nieuw animatie gemaakt. Deze is hiernaast te zien.

Feedback doelgroep op Ademhaling animatie V1

Iteratie Ademhaling Animatie V3

Uit de tests met V2 bleek dat de doelgroep de animatie te druk vind, daarnaast bleek dat   de animatie toch nog te snel was. Wel was er gelijk duidelijk hoe de oefening werkte en was de vormgeving naar tevredenheid, alleen de buttons met + en – waren nog wat aan de grote kant.. Daarom heb ik nog 1 laatste versie gemaakt, deze is hiernaast te zien.

Iteratie Loopmeditatie Animatie V2

Na de feedback van de doelgroep heb ik een tweede versie gemaakt van de loopmeditatie. Eerst ben ik op zoek gegaan naar de juiste vorm voor de voeten. Een vorm die niet te kinderlijk is(zie feedback doelgroep) en daarnaast goed aansluit bij onze huisstijl.

Feedback verwerken

De animatie heb ik progressief gemaakt (deze gaat steeds wat sneller), ook is de snelheid van deze oefening zelf in te stellen d.m.v. de + en – tekens. De V3 van deze animatie is hiernaast te zien.

Feedback doelgroep op Loopmeditatie animatie V1

Uitleg

Animatie V2

Iteratie Loadingscreen Animatie V2 + V2.1

De doelgroep reageerde erg positief op de V1 van de loadingscreen animatie, echter paste deze niet meer goed binnen de nieuwe huisstijl. Toch zijn we verder gegaan met het “pad wat bewandeld wordt”, maar nu in de vorm van het logo wat geanimeerd is.

V2 viel vervolgens ook erg in de smaak bij de doelgroep, echter gingen de teksten te snel voorbij. Daarom V2.1!

Loadingscreen animatie V1

V2

V2.1

Mediaplan

By | Audience, Onderzoek, Rosa
Hoe bereiken we de doelgroep?

Leuk zo een ontstressende wandeling… Maar als er niemand heen komt is alles voor niks geweest. We hebben daarom een goed mediaplan nodig!

Een aantal ideeën die voorbij kwamen:

 • Non-SnapChat filters
 • StukTV challengen: Gaan jullie Ons Kloosterpad maar lopen, eens kijken hoe ver jullie komen.
 • Influencers zoeken & uitnodigen
 • Branded content inzetten

Ik (Rosa) ben daarvoor op zoek gegaan naar informatie waardoor we de doelgroep kunnen bereiken. Mediabureau mBuy, Influencer bureau XMPLE en zakelijk vlogger LEF media heb ik een bericht gestuurd.

Media comsumptiegedrag jongeren

Via het mediabureau mBuy heb ik gegevens gekregen over onze doelgroep. Wij willen hen bereiken door online media in te zetten. We kunnen het beste op Instagram, SnapChat en YouTube adverteren. Daarnaast zouden abri’s ook een goede optie zijn, omdat onze doelgroep veel met het openbaar vervoer reist.

Influencers

Via influencer bureau XMPLE heb ik contact gehad om eventuele influencers in te zetten. Helaas heb ik van hen tot op heden geen reactie meer ontvangen, daar ga ik nog even achteraan!

Zakelijk vlogger

Via LEF media heb ik gekeken wat de kosten zouden zijn om een zakelijk vlogger in te huren. Ik kreeg vrijwel direct een offerte teruggestuurd. We zouden dan 1 vlogger in kunnen huren die voor Get Klooster / Ons Kloosterpad vlogs maakt, en deze op het kanaal van Ons Kloosterpad zetten.

De doelgroep is zeer actief op YouTube, met maar liefst 5 miljoen vertoningen per week lijkt ons YouTube een zeer geschikt kanaal. Daarnaast zou je de vlogs die gemaakt worden ook kunnen inzetten als content op Instagram. Ook kun je de vlogs promoten zodat een grotere groep van de doelgroep ermee geconfronteerd wordt.

Route in kaart brengen

By | Bas, Context, Onderzoek, Rosa

Gesprek met Marcel 2 april

 • “Waarom een chaos tunnel? De mensen zijn al gestrest?”
 • “Het blijft een kloosterpad, we hebben een leuk relaxed concept, maar hoe staat het met de kloosters? Dus we zijn gaan kijken naar de kloosters. Retraite, tot rust komen in de kloosters. Enerzijds het zelf onderzoeken en zelfmeditatie, anderzijds retraite waar je aangeleerd krijgt hoe je het beste mindful bezig kan zijn.”“Klopt, je zou de nonnen en paters kunnen inzetten bij het klooster. Maar het gaat natuurlijk om het pad. Je wilt het pad promoten. Hoe krijg je de doelgroep zover dat ze komen, en hoe krijg je het voor elkaar dat als ze eenmaal er zijn, dat het een mooie belevenis wordt.”“Wanneer je al in het klooster bent, voel je ook een moment van rust.”“Je kan per klooster iets anders doen, bij de een drink je een biertje, bij de ander kom je tot rust.””Dat moet in kaart gebracht worden. Er zijn dan wel ankerpunten, ja daar is dit en daar is dat. Wat zijn de specifieke karakteristieken in dat traject? Proeven zou je kunnen aanwenden door: bramen, besjes, struiken te plukken en bij de bierbrouwerij te drinken. Als de insteek van tot rust komen is, wat maakt het voor de doelgroep dan zo aantrekkelijk om die stap te maken? En wat spreekt ze aan, en wat kun je doen in zo een traject om ze echt te laten komen. Misschien is er wel iets in een traject wat echt aanspreekt. Of bedenk iets waardoor het wel interessant wordt.”

 

Met Marloes de route uitgestippeld

Daarvoor hebben we samen met Marloes, onze opdrachtgever, samen gezeten om te kijken naar welke kloosters deel uitmaken van ons traject.

Den Bosch
Heeswijk
Uden
Megen
Velp
St. Agatha
Boxmeer
Handel
Aarle-Rixtel
Eindhoven
Vessem
Oirschot
Berkel-Enschot
Biezemortel
Vught

Hoe verdelen?

 • We weten welke kloosters meedoen, maar hoe gaan we de zintuig oefeningen verdelen?
 • 1 etappe = 1 zintuig?
 • 1 etappe = 5 zintuigen?
 • Klooster = zintuig, dan wandelen, dan weer een klooster / zintuig?

Onderzoek Ontstressen Bas

By | Bas, Concepting, Onderzoek

Brainstorm “ontstressen”

In het doelgroep onderzoek is te lezen dat “ontstressen/tot rust komen” door de doelgroep gekozen is als hoofdthema. Om er achter te komen wat dit precies inhoud  ben ik hier over gaan brainstormen d.m.v. mindmaps. (afb. 1 & 2

Daarnaast hebben we besloten om uit te zoeken of we het eindproduct willen vormgeven als een app. Daarom heb ik de functionaliteiten van een app op een rijtje gezet. (afb 3)

Hierna heb ik deze brainstorm samen met Rosa voortgezet, klik op de button voor onze brainstorm post over de Post-its muur.

De Post-its muur

Mindfullnes onderzoek

Na de post-its muur zijn we verder gegaan met mindfullnes.

Om te ontstressen en tot rust te komen is mindfullnes namelijk bewezen effectief. Ik heb 2 boekjes gelezen. De eerste is een handleiding van de groepstraining mindfullnes, zelf heb ik ooit deze cursus gevolgd. Hierdoor heb ik het effect van de oefeningen zelf ervaren en heb ik er al een redelijke voorkennis over. De tweede is een boek wat je helpt bij het tot rust komen.

Insights samengevat

Bij mindfullnes draait het om terugkeren naar het hier en nu, ofwel “uit je hoofd te gaan, terug in je lichaam”.  Dit doe je door je verschillende zintuigen met aandacht te leren gebruiken. Daarnaast is het bij mindfullnes belangrijk om je bewust te worden van je gedachten, niet te ver vooruit te denken en het leren accepteren van het nu.

Er zijn diverse oefeningen die je daarbij helpen. Deze wil ik dan ook gebruiken in de uitwerking van het concept.
Denk hierbij aan:

 • Focus op je ademhaling
 • Mediteren
 • De bodyscan
 • Bewust handelingen uitvoeren
 • Proef een rozijn
 • De loopmeditatie
 • Goed naar objecten leren kijken/observeren
 • Geluksmomenten op de dag
 • en nog veel meer, allen gefocust op je zintuigen.

Om vervolgens verder te gaan op deze zintuigen heb ik een mindmap gemaakt.