Conclusie Rosa

By June 2, 2019Rosa
Wat heb ik geleerd?

Ik heb geleerd om samen te werken.
Voorheen in groepsprojecten is het vaak misgegaan in de samenwerking. Ik was vaak niet gemotiveerd en dat zorgde voor spanning in de groep. Na mijn stage en minor is dit helemaal veranderd, ik werd erg gemotiveerd om mijn opleiding te halen. Ik wilde graag alleen afstuderen, maar dit was onmogelijk. Uiteindelijk bleek dat er verschillende personen wel alleen afstuderen. Tijdens dit project heb ik uiteindelijk een positieve samenwerking ervaren.

Het leren van zelfstandig een project doorstaan van begin tot eind.
Ik heb dit project vanaf begin af aan zelf geregeld. Ik heb afspraken gemaakt met de opdrachtgever, voordat ons afstudeertraject begon. Ik heb geleerd om georganiseerd te werk te gaan. Ik kan heel erg chaotisch zijn, maar voor dit project heb ik vanaf het begin een planning gemaakt en alle bestanden netjes in mapjes gezet. Tussendoor bleek het toch niet handig te werken en heb ik alle bestanden gereorganiseerd. Ook heb ik alle verslagen gemaakt en geupload in SAM.

Ik heb een balans gevonden tussen het te perfectionistisch zijn en het op tijd af maken.
Omdat ik mijn producten goed wil inleveren ben ik vaak erg perfectionistisch. Een element dat 1 pixel te ver naar links staat in mijn ontwerp? Ik dacht het niet. Ik ben hierdoor vaak veel tijd mee kwijt. Omdat ik zo perfectionistisch ben vind ik het lastig om sommige taken weg te geven aan Bas. Gelukkig hebben we het in dit project goed verdeeld.

Ik heb geleerd om de doelgroep te laten spreken bij het maken van keuzes.
Het laten kiezen van een concept door de doelgroep is best wel spannend, omdat je niet weet wat het resultaat zal zijn. Ook is het lastig te zeggen of de geïnterviewde doelgroep wel representatief is voor de rest van Nederland. Omdat we voorheen kwantitatief onderzoek hebben gedaan, met 149 personen heb ik, mede dankzij de feedback bij het groenlichtmoment, kwalitatief onderzoek gedaan met 30 personen. Hieruit heb ik veel feedback gekregen. Deze feedback heb ik weer verwerkt in de app. Na nog een onderzoek met vijftien personen is nog meer feedback verwerkt en is de laatste versie opgeleverd. Ik heb hiervan geleerd dat het belangrijk is je onderzoek goed te gronden, anders kan je hele concept omvallen.

Het maken van een app in Adobe XD
Voorheen bij het maken van een app zou ik Photoshop of Illustrator gebruiken. Dit is niet waar deze programma’s voor gemaakt zijn! Adobe XD, of Sketch is een programma waarbij je eenvoudig een klikmodel kan maken. Ik heb gekozen voor Adobe XD omdat na kort onderzoek blijkt dat er veel overeenkomsten zitten met andere Adobe programma’s in de workflow.

Het maken van een mediaplan
Hoewel ik bij een mediabureau heb stagegelopen en er werk heb ik zelf nog nooit een mediaplan opgezet. Ik heb van het mediabureau doelgroep gegevens ontvangen, de rest heb ik zelf uitgetypt. Ik heb gekozen welke social media we inzetten, welke influencers en wat voor een creatieve uitingen we nog meer kunnen inzetten.

Wat is er niet gegaan zoals ik had gewild?

Leerpunt voor de toekomst: In 1 keer op elkaar afstemmen welke taken door Bas gedaan worden en welke taken door mij.
In dit project is veel dubbel gedaan, het zou voor de volgende keer beter zijn om taken op elkaar af te stemmen zodat onze tijd nog efficiënter gebruikt kan worden. Dit kan er ook aan liggen dat ik niet graag dingen uit handen geef. Nog een voorbeeld ervan is dat in Adobe XD had ik al een klikmodel gemaakt, maar voor de werking van de scanfunctie en de werking van animaties (gifjes) heeft Bas het klikmodel opnieuw moeten maken in Marvel.

Stappen in het onderzoek beter documenteren zodat meteen duidelijk is wat er is gedaan.
Tijdens het groenlichtmoment leek het erop dat we niet genoeg onderzoek gehad gedaan naar de doelgroep. Vinden zij het concept wel leuk of niet? Ik had dit beter moeten verwoorden in mijn blogberichten, we hebben dit concept namelijk vanuit de doelgroep gekregen. Ook heeft de doelgroep dit nogmaals aan ons bevestigd. Het daadwerkelijke vastleggen had ik dus beter moeten doen.

Waar ben ik trots op?

Ik heb kunnen bijdragen aan een stukje Brabant.
Ik ben vorig jaar voor mijn stage verhuisd van Brabant naar Delft in Zuid-Holland en daar ben ik blijven plakken. Ik vind het fijn om tijdens mijn afstuderen nog een stukje aan Brabant mee te kunnen ontwikkelen want ik blijf natuurlijk een Brabantse!

Met de juiste instelling krijg je een hoop gedaan in een korte tijd.
Bij het groenlichtmoment kregen we feedback, ik ben diezelfde dag enquêtes gaan maken, printen en de stad in gegaan. Daar heb ik onderzoek gedaan. Door aan te pakken kun je een hele hoop doen in een korte tijd.

Het realiseren van een app in Adobe XD
Ik had nog nooit eerder met Adobe XD gewerkt, maar dit is toch gelukt.

Ons product wordt gerealiseerd!
De provincie kan met ons pakket verder om het te ontwikkelen. In two years I’ll be going back to Brabant to Get Klooster to myself!

Rosa

Author Rosa

More posts by Rosa

Leave a Reply